ajax loader container

 » Dreptul familiei » Recunoasterea hotararilor judecatoresti straine

DOMENII DE ACTIVITATE

DREPT PENAL

DREPTUL FAMILIEI

DREPTUL MUNCII

DREPT CIVIL

PLANGERI CEDO

DOBANDIREA CETATENIEI ROMANE

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE

DREPT COMERCIAL

Recunoasterea hotararilor judecatoresti straine

Problema recunoaşterii pe teritoriul României a hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţe străine cunoaşte în ultimii ani noi dimensiuni datorate fenomenului globalizării. Diversificarea relaţiilor juridice dintre diferite persoane fizice sau juridice care provin din jurisdicţii diferite ridică noi provocări în materie, unul dintre cele mai serioase obstacole în procedura de executare a hotărârilor fiind existenţa barierelor naţionale, respective ale sistemelor de drept diferite, aspecte de natură să împiedice atingerea scopului pentru care respectivele hotărâri fuseseră pronunţate.

Cererea de recunoaştere a hotărârii străine se întocmeşte potrivit cerinţelor prevăzute de legea procedurală română şi va fi însoţită de următoarele acte: copia hotărârii străine; dovada caracterului definitiv al acesteia; copia dovezii de înmânare a citaţiei şi actului de sesizare, comunicate părţii care a fost lipsă în instanţa străină sau orice alt act oficial care să ateste că citaţia şi actul de sesizare au fost cunoscute, în timp util, de către partea împotriva căreia s-a dat hotărârea; orice alt act, de natură să probeze, în completare, că hotărârea străină îndeplineşte toate condiţiile. Actele prevăzute vor fi însoţite de traduceri autorizate şi vor fi supralegalizate. Supralegalizarea nu se cere în cazul în care părţile sunt de acord cu depunerea de copii certificate pentru conformitate cu înscrisurile originale.

Instanţa română, asupra cererii de recunoaştere, verifică îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere prevăzute de prezenta lege ori de refuz de recunoaştere. Legea nu-i conferă însă atributul de a examina hotărârea străină în fond, ori de a o modifica.

În principiu, cererea de recunoaştere se soluţionează după citarea părţilor. Cererea poate fi soluţionată şi fără citarea părţilor, dacă din conţinutul hotărârii străine rezultă că pârâtul a fost de acord cu admiterea acţiunii.

În situaţia în care hotărârea străină a fost pronunţată în lipsa părţii care a pierdut procesul, este necesar să se constate că acestei părţi i-a fost înmânată în timp util pentru termenul de dezbateri în fond atât citaţia, cât şi actul de sesizare a instanţei, precum şi faptul că i s-a dat posibilitatea de a se apăra şi a exercita calea de atac împotriva hotărârii.

Daca aveti o hotarare judecatoreasca pronuntata in strainatate (hotarare de divort, hotarare de incredintare a minorului, tec.) sau un alt act incheiat in strainatate ( o casatorie incheiata intr-un stat strain, un act de nastere al copilului, etc.) avocatii nostri va pot ajuta formuland in instanta o actiune astfel incat hotararea sau actul dvs sa fie recunoscute si sa-si produca efectele in Romania.

 

CELE MAI VIZUALIZATE

 • Iesire din indiviziune

  Indiviziunea reprezinta acea comunitate de bunuri care are ca obiect un patrimoniu (o universalitate ...

 • Plangeri CEDO

  n principiu se poate adresa CEDO oricine are o problema care raspunde criteriilor de eligibilitate e ...

 • Litigii de munca

  Daca aveti litigii de munca cu angajatorul sau fostul angajator. Avocatii nostri specializati va pot ...

 • Tagada paternitatii

  Tagada paternităţii înseamnă negarea acesteia ( a paternităţii) pe cale judecătorească, urmărindu-se ...

 • Actiune in evacuare

  Evacuarea constituie o masura de aparare a dreptului de folosinta asupra cladirilor.

  In cazul in ca ...