ajax loader container

 » Dreptul muncii » Inregistrare carnete de munca

DOMENII DE ACTIVITATE

DREPT PENAL

DREPTUL FAMILIEI

DREPTUL MUNCII

DREPT CIVIL

PLANGERI CEDO

DOBANDIREA CETATENIEI ROMANE

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE

DREPT COMERCIAL

Inregistrare carnete de munca

Carnetul de muncă se întocmeşte pentru orice angajat cu contract de muncă, în termen de cel mult 30 de zile de la încadrarea în muncă.

Acesta este un act personal al titularului şi nu poate fi cedat sau înstrăinat, putând fi reţinut numai de organul de urmărire penală. Organul de urmărire penală este obligat să elibereze unităţii sau titularului, dovada de reţinere a carnetului de muncă.

Orice modificare în carnetul de muncă se va face în termen de 15 zile de la data producerii. În caz de furt, pierdere sau distrugere, se eliberează salariatului un duplicat al carnetului de muncă. Carnetul de muncă duplicat se întocmeşte în acelaşi mod ca şi carnetul de muncă original, pe prima pagina a acestuia menţionându-se „duplicat”, precum şi numărul şi seria carnetului de muncă original.

Procedura de eliberare a unui duplicat al carnetului de muncă este următoarea:

 • se publică la Monitorul Oficial pierderea sau furtul carnetului de muncă, menţionându-se seria şi numărul acestuia.
 • se solicită la DMSSF aprobarea de obţinere a unui duplicat al carnetului de muncă, în baza unei cereri a titularului sau a unităţii, din care să rezulte împrejurările în care s-a produs pierderea, degradarea sau, după caz, distrugerea carnetului de muncă.
 • se solicită de către unitatea unde a fost sesizată pierderea carnetului de muncă, viza ITM pentru cumpărarea unui alt carnet de muncă, numai dacă societatea are capital integral privat;
 • se obţin adeverinţe de vechime de la toate unităţile unde salariatul şi-a desfăşurat activitatea anterior.

Completarea carnetului de muncă duplicat se face de către ultima unitate la care angajatul a lucrat sau lucrează, pe baza adeverinţelor de vechime obţinute de la unităţile anterioare, depuse in original.

Pentru inregistrarea contractelor individuale de munca la I.T.M., angajatorii prevazuti la art.8 din Legea nr.130/1999 (modificata si completata) se vor adresa sefului de birou al sectorului in raza caruia se afla sediul social al societatii, prezentand un biblioraft care sa cuprinda urmatoarele documente:

 • actele constitutive ale societatii ( certificatul de inregistrare – 2 ex., actul constitutiv si cererea de inscriere de mentiuni- dupa caz, hotararea judecatoreasca) in copie si in original (actele originale se vor restitui dupa verificare);
 • contractul individual de munca – incheiat in trei exemplare care trebuie sa contina cel putin clauzele minime prevazute de modelul-cadru al contractului individual de munca aprobat prin Ordinul M.M.S.S. nr.64/2003, modificat si completat prin Ordinul M.M.S.S. nr.76/2003;
 • carnetul de munca al salariatului care urmeaza a fi incadrat in munca;

In situatia in care salariatul nu a avut intocmit carnet de munca, se vor anexa in copie urmatoarele documente:

 • certificatul de nastere
 • copie BI/CI
 • certificatul de casatorie (daca este cazul),
 • actele de studii
 • declaratie pe proprie raspundere ca nu i s-a mai intocmit pana in prezent carnet de munca

De asemenea, potrivit art.10 din Legea nr.130/1999- modificata si completata- si pct.12 din Procedura de inregistrare a contractelor individuale de munca aprobata prin Ordinul M.M.P.S. nr.747/1999, angajatorii pot opta pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca de catre acestia. In acest sens, angajatorii solicitanti vor depune un dosar care sa cuprinda urmatoarele documente:

 • Adresa unitatii prin care solicita pastrarea si completarea la sediul sau a carnetelor de munca;
 • Angajamentul unitatii privind indeplinirea conditiilor prevazute de lege conform modelului prezentat in anexa;
 • Decizia numirii persoanei imputernicite pentru completarea in carnetele de munc;
 • Declaratie pe proprie raspundere cu numarul de carnete gestionate de firma;
 • B.I./C.I.(copie) a persoanei imputernicite sa efectueze activitatea de completare a carnetelor de munca;
 • Dovada raportului juridic cu angajatorul (contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii, incheiata cu prestatorul persoana fizica), copie;
 • Acte de studii (medii sau superioare), dupa caz, copie;
 • Diploma sau certificatul de absolvire a unui curs de pregatire profesionala cu specific resurse umane, acreditat de M.M.S.S.F., dupa caz, copie;
 • Curriculum vitae;
 • Cazier judiciar;
 • Fisa angajatorului cu situatia comisionului care se obtine de la I.T.M. in ziua depunerii dosarului;

In caz contrar, angajatorii urmeaza sa depuna carnetele de munca ale salariatilor spre pastrare si completare Inspectoratului Teritorial de Munca, achitand comisionul de 0.75% din fondul lunar de salarii potrivit art.12 alin.1 lit.a din Legea nr.130/1999.

Avocatii nostri pot efectua in numele dvs activitatile necesare inregistarii carnetelor de munca sau a contractelor individuale de munca la Inspectoratul Teritorial de Munca sau pot indeplini formalitatile necesare pentru o inregistrare corecta a documentelor respective.

CELE MAI VIZUALIZATE

 • Iesire din indiviziune

  Indiviziunea reprezinta acea comunitate de bunuri care are ca obiect un patrimoniu (o universalitate ...

 • Plangeri CEDO

  n principiu se poate adresa CEDO oricine are o problema care raspunde criteriilor de eligibilitate e ...

 • Litigii de munca

  Daca aveti litigii de munca cu angajatorul sau fostul angajator. Avocatii nostri specializati va pot ...

 • Tagada paternitatii

  Tagada paternităţii înseamnă negarea acesteia ( a paternităţii) pe cale judecătorească, urmărindu-se ...

 • Actiune in evacuare

  Evacuarea constituie o masura de aparare a dreptului de folosinta asupra cladirilor.

  In cazul in ca ...