ajax loader container

 » Noutati » Principiul egalitatii partilor in procesul penal

DOMENII DE ACTIVITATE

DREPT PENAL

DREPTUL FAMILIEI

DREPTUL MUNCII

DREPT CIVIL

PLANGERI CEDO

DOBANDIREA CETATENIEI ROMANE

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALE

DREPT COMERCIAL

Principiul egalitatii partilor in procesul penal

În înţeles larg, egalitatea în drepturi a cetăţenilor cuprinde, în conţinutul sau, dreptul pe care îl au cetăţenii romani, fără deosebire de naţionalitate, rasa, sex sau religie, de a exercita, în condiţii de deplină egalitate, toate drepturile prevăzute în Constituţie sau legi, de a participa în egală măsură la viaţa politică, economică, juridică, socială şi culturală

Acest principiu s-a conturat, pe plan internaţional, în urma revoluţiei franceze din 1789, atunci când, formal, s-au desfiinţat privilegiile de clasă. Conceptul de egalitate în faţa legii îşi are aşadar sorgintea în Declaraţia Franceză a Drepturilor Omului şi Cetăţeanului.

            Statul de drept nu poate fi conceput decât în măsura în care democratismul real se manifestă prin egalitatea deplină a cetăţenilor pe toate planurile; în Constituţia României această egalitate se consacra chiar în mai multe norme, făcându-se referire la diferitele aspecte în care ea se implică

 În jurisprudenţa europeană, principiul egalităţii armelor semnifica tratarea egală a parţilor pe toată durata desfăşurării procedurii în faţa unui tribunal, fără ca una dintre ele să fie avantajata în raport cu cealaltă parte sau celelalte părţi în proces. Acest principiu decurge în mod direct din faptul că orice persoană are dreptul la soluţionarea cauzei sale în mod echitabil.

Principiul egalităţii parţilor este un element esenţial al dreptului la un proces echitabil. Acest principiu impune fiecărei părţi să i se ofere posibilitatea rezonabilă de a-şi susţine cauză să în condiţii care să nu plaseze într-o situaţie de net dezavantaj în raport cu adversarul ei şi ca exigenta „egalităţii armelor” în sensul unui just echilibru între părţi are, în principiu acelaşi rol atât în procesel penale, cât şi în cele civile.

 Principiul de egalitate a armelor este deosebit de important întrucât se subînţelege respectarea dreptului la apărare sau chiar necesitatea unei dezbateri contradictorii, garanţii puternice în care se integrează din ce în ce mai mult şi a căror efectivitate este necesar să fie protejată. Curtea  Europeană a Drepturilor Omului a amintit ca elementele de probă trebuie să fie în principiu prezentate în fata justiţiabilului, în şedinţa publică, în vederea unei dezbateri contradictorii.

Jurisprudenţa europeană a precizat că principiul egalităţii reprezintă un element al noţiunii mai extinse a procesului echitabil care încorporează şi dreptul fundamental la caracterul contradictoriu al tribunalului.

Egalitatea deplină şi reală a cetăţenilor se manifestă în toate domeniile vieţii sociale şi cu atât mai mult pe plan juridic;egalitatea în faţa autorităţilor presupune desigur şi egalitatea celor care compara,indiferent în ce calitate,înaintea organelor judiciare;egalitatea procesuală a tuturor participanţilor în cauzele penale este o concretizare la o împrejurare particulară a principiului constituţional care este evident mai cuprinzător.

Astfel, o diferenţă de tratament în ascultarea martorilor poate încălca principiul egalităţii armelor. Orice inegalitate în comunicarea documentelor poate fi sancţionata în numele acestui principiu. Părţile trebuie să aibă posibilitatea de a prezenta în mod egal mijloacele de probă de care dispun. De asemenea, principiul egalităţii armelor trebuie să fie respectat în timpul exercitării căilor de atac.

Egalitatea în faţa autorităţilor a tuturor cetăţenilor implică şi egalitatea în faţa autorităţii judecătoreşti, inclusiv în procesul penal. Prin aceasta nu trebuie înţeles că numai cetăţenii României sunt egali în faţa autorităţilor ci această regulă este valabilă şi pentru cetăţenii altor state sau apatrizi care din diferite motive pot să compare în faţa unei autorităţi judiciare române.

Egalitatea persoanelor în procesul penal este înscrisă ca principiu fundamental în codurile de procedura penală ale altor state; astfel, în codul de procedura penală al Federaţiei Ruse (art.14), se arăta ca: ”justiţia în cauzele penale se înfăptuieşte pe baza principiului egalităţii cetăţenilor în faţa legii şi a instanţei, independent de starea lor socială,ori de religie”, iar în art. 10 din Codul de procedura penală bulgar se arăta ca: ”Toţi cetăţenii care participa în procedura penală sunt egali în faţa legii.Nu se admit nici un fel de privilegii şi limitări bazate pe naţionalitate, origine, religie, sex, rasa, studii, situaţie socială sau materială”.

Principiu fundamental al procesului penal, principiul egalităţii este înscris în Constituţia României şi în alte legi. Potrivit acestui principiu procesul penal se realizează de aceleaşi organe judiciare în raport cu toate persoanele, neexistând privilegii de judecată sau instante speciale pentru anumite categorii de persoane procesul penal, atât în faza urmăririi penale, cât şi în faza judecăţii, se desfăşoară pentru toate persoanele după aceleaşi drepturi şi reguli procesulae; părţile au aceleaşi drepturi şi obligaţii în fata organelor judiciare etc. În baza legii, justiţia se înfăptuieşte, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine ernica, de apartenenţa politică, de avere sau de origine.

În concluzie, pentru a fi subliniate în mod deosebit rezonantele dispoziţiei constituţionale pe planul justiţiei penale, consideram alături de alt autor că principiul egalităţii persoanelor în procesul penal ar trebui să fie consacrat expres, în Codul de procedura penală, ca regulă a procesului penal.

CELE MAI VIZUALIZATE

 • Iesire din indiviziune

  Indiviziunea reprezinta acea comunitate de bunuri care are ca obiect un patrimoniu (o universalitate ...

 • Plangeri CEDO

  n principiu se poate adresa CEDO oricine are o problema care raspunde criteriilor de eligibilitate e ...

 • Litigii de munca

  Daca aveti litigii de munca cu angajatorul sau fostul angajator. Avocatii nostri specializati va pot ...

 • Tagada paternitatii

  Tagada paternităţii înseamnă negarea acesteia ( a paternităţii) pe cale judecătorească, urmărindu-se ...

 • Actiune in evacuare

  Evacuarea constituie o masura de aparare a dreptului de folosinta asupra cladirilor.

  In cazul in ca ...